פיקוס גומי שחורפיקוס גומי שחור

פיקוס גומי שחור

אזל מהמלאי
זמיה קוקוסזמיה קוקוס

זמיה קוקוס

אזל מהמלאי
אגלונמה סילבראגלונמה סילבר

אגלונמה סילבר

אזל מהמלאי
שרך קן הציפורשרך קן הציפור

שרך קן הציפור

אזל מהמלאי
אנטוריום ורודאנטוריום ורוד

אנטוריום ורוד

אזל מהמלאי
פיקוס כינוריפיקוס כינורי

פיקוס כינורי

אזל מהמלאי
פוטוס לבןפוטוס לבן

פוטוס לבן

אזל מהמלאי
פיקוס כינורי XXLפיקוס כינורי XXL

פיקוס כינורי XXL

אזל מהמלאי
פיקטוספיקטוס

פיקטוס

אזל מהמלאי
פוטוס  מגווןפוטוס  מגוון

פוטוס מגוון

אזל מהמלאי
פוטוספוטוס

פוטוס

אזל מהמלאי
דקל ראפיסדקל ראפיס

דקל ראפיס

אזל מהמלאי
מגיניתמגינית

מגינית

אזל מהמלאי

מוצרים שצפית בהם