דיפנבכיה לינדהדיפנבכיה לינדה

דיפנבכיה לינדה

אזל מהמלאי
זמיה קוקוסזמיה קוקוס

זמיה קוקוס

אזל מהמלאי
קלתאה אורנטהקלתאה אורנטה

קלתאה אורנטה

אזל מהמלאי
אוזן פילאוזן פיל

אוזן פיל

אזל מהמלאי
שרך בוסטוןשרך בוסטון

שרך בוסטון

אזל מהמלאי
דיפנבכיה טרופיתדיפנבכיה טרופית

דיפנבכיה טרופית

אזל מהמלאי
שרך קן הציפורשרך קן הציפור

שרך קן הציפור

אזל מהמלאי
אלוקסיה פוליאלוקסיה פולי

אלוקסיה פולי

אזל מהמלאי
סקנדנס ברזילסקנדנס ברזיל

סקנדנס ברזיל

אזל מהמלאי
בת שבעבת שבע

בת שבע

אזל מהמלאי
מרנטה פסקינטורמרנטה פסקינטור

מרנטה פסקינטור

אזל מהמלאי
פילאה פפרומידיספילאה פפרומידיס

פילאה פפרומידיס

אזל מהמלאי
שיפלרה מגוונתשיפלרה מגוונת

שיפלרה מגוונת

אזל מהמלאי
פיקטוספיקטוס

פיקטוס

אזל מהמלאי
פוטוס לבןפוטוס לבן

פוטוס לבן

אזל מהמלאי
פיקוס כינורי XXLפיקוס כינורי XXL

פיקוס כינורי XXL

אזל מהמלאי
פוטוס  מגווןפוטוס  מגוון

פוטוס מגוון

אזל מהמלאי
קלתאה אינסיגניסקלתאה אינסיגניס

קלתאה אינסיגניס

אזל מהמלאי
סנסיווריה ירוקהסנסיווריה ירוקה

סנסיווריה ירוקה

אזל מהמלאי
דקל טבעותדקל טבעות

דקל טבעות

אזל מהמלאי
מונסטרה מינימהמונסטרה מינימה

מונסטרה מינימה

אזל מהמלאי
פיקוס גומי שחורפיקוס גומי שחור

פיקוס גומי שחור

אזל מהמלאי
דקל חמדוריאהדקל חמדוריאה

דקל חמדוריאה

אזל מהמלאי
פיקוס כינוריפיקוס כינורי

פיקוס כינורי

אזל מהמלאי
מונסטרהמונסטרה

מונסטרה

אזל מהמלאי
אגלונמה סילבראגלונמה סילבר

אגלונמה סילבר

אזל מהמלאי
קרוטון פטרהקרוטון פטרה

קרוטון פטרה

אזל מהמלאי
אנטוריום ורודאנטוריום ורוד

אנטוריום ורוד

אזל מהמלאי
פוטוספוטוס

פוטוס

אזל מהמלאי
בגוניה רקסבגוניה רקס

בגוניה רקס

אזל מהמלאי
דקל ראפיסדקל ראפיס

דקל ראפיס

אזל מהמלאי
דרצנה מרגינטהדרצנה מרגינטה

דרצנה מרגינטה

אזל מהמלאי
דקל קנציהדקל קנציה

דקל קנציה

אזל מהמלאי
מגיניתמגינית

מגינית

אזל מהמלאי
מרנטה מנוקדתמרנטה מנוקדת

מרנטה מנוקדת

אזל מהמלאי
קלתאה רוזה פיקטהקלתאה רוזה פיקטה

קלתאה רוזה פיקטה

אזל מהמלאי
בגוניה מנוקדת

בגוניה מנוקדת

אזל מהמלאי

מוצרים שצפית בהם